Selectbike
click to expand
Bg Badge

2013 Yamaha Zuma 125

2013 Zuma 125 Paint Scheme Photos

2013 Yamaha Zuma 125
Matte Black
Matte Black

Matte Black 2013 Yamaha Zuma 125 Dynamic Blue 2013 Yamaha Zuma 125

Available Zuma Sub Models

2013 Yamaha Zuma 50F Paint Scheme 2013 Yamaha Zuma 50F
Bodystyle:
Scooter
HP/Torque:
N/A / N/A
Base MSRP:
2013 Yamaha Zuma 125 Paint Scheme 2013 Yamaha Zuma 125
Bodystyle:
Scooter
HP/Torque:
N/A / N/A
Base MSRP:
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online