Selectbike
click to expand
Bg Badge

2013 Yamaha VStar Custom

2013 VStar Custom Paint Scheme Photos

2013 Yamaha VStar Custom
Raven
Raven

Raven 2013 Yamaha VStar Custom

Available V Star Sub Models

2013 Yamaha V Star 250 Paint Scheme 2013 Yamaha V Star 250
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
Base MSRP:
2013 Yamaha V Star Custom Paint Scheme 2013 Yamaha V Star Custom
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
Base MSRP:
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online