Yamaha Zuma 2012
click to expand
Bg Badge

2012 Yamaha Zuma

2012 Zuma Paint Scheme Photos

2012 Yamaha Zuma
Team Yamaha Blue White
Team Yamaha Blue - White

Team Yamaha Blue White 2012 Yamaha Zuma Alpine White 2012 Yamaha Zuma Raven 2012 Yamaha Zuma
2012 Yamaha Zuma 50F Paint Scheme 2012 Yamaha Zuma 50F
Bodystyle:
Scooter
HP/Torque:
N/A / N/A
2012 Yamaha Zuma 125 Paint Scheme 2012 Yamaha Zuma 125
Bodystyle:
Scooter
HP/Torque:
N/A / N/A
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online