Yamaha V Star 1300 2011
click to expand
Bg Badge

2011 Yamaha V Star 1300

2011 V Star 1300 Paint Scheme Photos

2011 Yamaha V Star 1300
Raven
Raven

Raven 2011 Yamaha V Star 1300
2011 Yamaha V Star 1300 Base Paint Scheme 2011 Yamaha V Star 1300 Base
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
2011 Yamaha V Star 1300 Tourer Paint Scheme 2011 Yamaha V Star 1300 Tourer
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online