Selectbike
click to expand
Bg Badge

2010 Yamaha Zuma Base

2010 Zuma Base Paint Scheme Photos

2010 Yamaha Zuma Base
Raven
Raven

Raven 2010 Yamaha Zuma Base Vivid Yellow 2010 Yamaha Zuma Base

Available Zuma Sub Models

2010 Yamaha Zuma Base Paint Scheme 2010 Yamaha Zuma Base
Bodystyle:
Scooter
HP/Torque:
N/A / N/A
2010 Yamaha Zuma 125 Paint Scheme 2010 Yamaha Zuma 125
Bodystyle:
Scooter
HP/Torque:
N/A / N/A
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online