Yamaha Zuma 2009
click to expand
Bg Badge

2009 Yamaha Zuma

2009 Zuma Paint Scheme Photos

2009 Yamaha Zuma
Raven
Raven

Raven 2009 Yamaha Zuma Team Yamaha Blue White 2009 Yamaha Zuma
2009 Yamaha Zuma Base Paint Scheme 2009 Yamaha Zuma Base
Bodystyle:
Scooter
HP/Torque:
N/A / N/A
2009 Yamaha Zuma 125 Paint Scheme 2009 Yamaha Zuma 125
Bodystyle:
Scooter
HP/Torque:
N/A / N/A
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online