Honda VTX1800N 2008
click to expand
Bg Badge

2008 Honda VTX1800N

2008 VTX1800N Paint Scheme Photos

2008 Honda VTX1800N
Black
Black

Black 2008 Honda VTX1800N Dark Orange Metallic 2008 Honda VTX1800N
2008 Honda VTX 1800N Spec 1 Paint Scheme 2008 Honda VTX 1800N Spec 1
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
106 / 120
2008 Honda VTX 1800N Spec 2 Paint Scheme 2008 Honda VTX 1800N Spec 2
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
106 / 120
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online