Ural Troyka 2006
click to expand
Bg Badge

2006 Ural Troyka

2006 Troyka Paint Scheme Photos

2006 Ural Troyka
Black Maroon
Black - Maroon

Black Maroon 2006 Ural Troyka Blue Metallic Silver 2006 Ural Troyka
2006 Ural Troyka 750 Paint Scheme 2006 Ural Troyka 750
Bodystyle:
Touring
HP/Torque:
40 / 38
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online