Selectbike
click to expand
Bg Badge

2005 Yamaha VStar Silverado

2005 VStar Silverado Paint Scheme Photos

2005 Yamaha VStar Silverado
Charcoal Silver
Charcoal Silver

Charcoal Silver 2005 Yamaha VStar Silverado Raven Cerulean Silver 2005 Yamaha VStar Silverado

Available V Star Sub Models

2005 Yamaha V Star Custom Paint Scheme 2005 Yamaha V Star Custom
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
2005 Yamaha V Star Silverado Paint Scheme 2005 Yamaha V Star Silverado
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
2005 Yamaha V Star Classic Paint Scheme 2005 Yamaha V Star Classic
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online