Selectbike
click to expand
Bg Badge

2005 Yamaha VStar Classic

2005 VStar Classic Paint Scheme Photos

2005 Yamaha VStar Classic
Raven
Raven

Raven 2005 Yamaha VStar Classic Shift Red Liquid Silver 2005 Yamaha VStar Classic Charcoal Silver 2005 Yamaha VStar Classic

Available V Star Sub Models

2005 Yamaha V Star Custom Paint Scheme 2005 Yamaha V Star Custom
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
2005 Yamaha V Star Silverado Paint Scheme 2005 Yamaha V Star Silverado
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
2005 Yamaha V Star Classic Paint Scheme 2005 Yamaha V Star Classic
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online