Harley-Davidson VRSC 2005
click to expand
Bg Badge

2005 Harley-Davidson VRSC

2005 VRSC Wheel Specs

Chromed
No
Front Wheel Diameter
19
Rear Wheel Diameter
18
Wheels Composition
Aluminum
 
2005 Harley-Davidson VRSC B V-Rod Wheel Specs 2005 Harley-Davidson VRSC B V-Rod
Bodystyle:
Sport
HP/Torque:
115 / 74
2005 Harley-Davidson VRSC A V-Rod Wheel Specs 2005 Harley-Davidson VRSC A V-Rod
Bodystyle:
Sport
HP/Torque:
115 / 74
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online