Selectbike
click to expand
Bg Badge

2004 Yamaha VStar Custom

2004 VStar Custom Paint Scheme Photos

2004 Yamaha VStar Custom
Raven
Raven

Raven 2004 Yamaha VStar Custom Pearl White 2004 Yamaha VStar Custom

Available V Star Sub Models

2004 Yamaha V Star Custom Paint Scheme 2004 Yamaha V Star Custom
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
2004 Yamaha V Star Silverado Paint Scheme 2004 Yamaha V Star Silverado
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
2004 Yamaha V Star Classic Paint Scheme 2004 Yamaha V Star Classic
Bodystyle:
Cruiser
HP/Torque:
N/A / N/A
Motorcyclist
  • Motorcyclist Online